ODBIORY MIESZKAŃ

Skąd wiesz, że deweloper stworzył dla Ciebie idealne i bezusterkowe mieszkanie? Pomożemy Ci to sprawdzić, abyś miał pewność!

Odbiór mieszkania lub domu jest bardzo ważny, bo niewykryte wady i usterki kosztują nie tylko czas, pieniądze, ale też nerwy.

Najrozsądniej jest powierzyć ocenę i odbiór mieszkania osobom, które zajmują się tym na co dzień, mają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przede wszystkim doświadczenie. Ważne też jest to, by byli to specjaliści niezależni od dewelopera. Tylko wtedy będziesz miał pewność, że Twoje nowe lokum jest dobrze wykonane i wolne od wad.

Rzetelnie i dokładnie sprawdzimy wszelkie elementy budowlane, instalacje i wyposażenie lokalu.

Wykrycie i wpisanie do protokołu odbioru usterek oraz wad da Państwu możliwość podjęcia dalszych kroków w stosunku do dewelopera. Umożliwi to późniejsze wyegzekwowanie ich naprawy bądź otrzymania odpowiedniej rekompensaty finansowej. Należy pamiętać, że nieprawidłowo wykonane elementy nie tylko zwiększają koszty i pracochłonność robót wykończeniowych ale także mogą prowadzić do poważnych problemów w późniejszej eksploatacji mieszkania.

Jak realizujemy usługi odbioru mieszkań?

Stan techniczny lokalu oraz jego instalacji wewnętrznych oceniamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
 3. Polskie Normy przytoczone w ustawach,
 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z podpisaną z deweloperem umową, zasady odbioru i tolerancje wykonania elementów mieszkania określa standard wykończenia lub odbioru mieszkania który jest załącznikiem do umowy.

Co sprawdzamy w trakcie odbioru?

między innymi będą to:

 • zgodność wymiarów pomieszczeń z projektem budowlanym,
 • jakość wykonania ścian i sufitów tj. piony, poziomy i kąty,
 • jakość wykonania tynków ścian i sufitów,
 • jakość wykonania podłoży pod posadzki tj. poziomy,
 • jakość wykonania i stan techniczny okien, szklenia, parapetów,
 • jakość wykonania i stan techniczny drzwi,
 • jakość wykonania i stan techniczny balkonów, balustrad,
 • jakość wykonania i poprawność działania instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
 • jakość wykonania, kompletność i stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania,
 • jakość wykonania, kompletność i stan techniczny instalacji wodnokanalizacyjnej,
 • jakość wykonania, kompletność i stan techniczny wentylacji,
 • jakość wykonania, kompletność i stan techniczny instalacji gazowej,
 • stan techniczny pomieszczeń piwnicznych, komórek lokatorskich i miejsc garażowych,
 • i inne.

Jeśli ta lista brzmi dla Ciebie strasznie - nie martw się - systematyka i dokładność przyświecają naszej pracy. Dołożymy wszelkich starań, aby odbiór został przeprowadzony pieczołowicie.

Zapraszamy do kontaktu