NADZÓR I PRACE BUDOWLANE

Realizujemy nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników, wskazanych przez Klienta lub rekomendujemy podwykonawców, którzy są specjalistami w określonych rodzajach prac budowlanych.

Podczas realizacji zapewniamy dobrą jakość i trwałość, a także stosujemy korzystne finansowo rozwiązania.

Sprawdzamy i wymagamy jakości bez względu na to kto wykonuje prace.

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z podwykonawcami na każdym etapie procesu budowlanego i wykończeniowego.  Skontaktuj się z nami, a porozmawiamy o szczegółach.

Sami nie zatrudniamy pracowników. Nie tworzy to konfliktu interesów, w którym wykonawca i kontrolujący jest tą samą osobą lub pracownikiem tej samej firmy.

Nie zawsze droższe jest lepsze

Pomagamy Klientom wybrać te rozwiązania budowlane, które będą dla nich najbardziej odpowiednie, zapewniając równowagę pomiędzy dobrą jakością, a rozsądną ceną.

Wyznajemy zasadę, że mieszkania remontuje się na lata. Zatem dobrze jest wybierać takie rozwiązania, które zapewnią nam wieloletnie zadowolenie z wykonania.

Dbamy też o to, by nakład finansowy ewentualnych przyszłych zmian wnętrza lub jego odświeżenia był niewielki.